PPWCalculator

Програмата е написана на C# и представлява калкулатор, който изчислява цената на консумираната енергия от трите доставчика на енергия в България.

Програмата автоматично изчислява цената, при въвеждане на мощност по-голяма от 0. Въведени са тарифите на трите доставчика на енергия в България, както и броят на нощните часове, като може да се въведе и ръчна тарифа и часове.

Има опция за само една скала. Когато опцията е избрана програмата изчислява мощността единствено по дневната тарифа.

При промяна на каквато и да е стойност програмата автоматично преизчислява цената.

В полетата не могат да се въвеждат букви, символи и негативни стойности. Дневните и нощните тарифи не могат да са по-високи от 99 и по-малки от 0.00000001. Нощните часове не могат да са по-малко от 1 и повече от 23. Мощността не може да е повече от 99999.

При въвеждане на грешна стойност полетата се нулират.

При промяна на каквато и да е стойност програмата автоматично преизчислява цената.

ЗАБЕЛЕЖКА: В тарифата на ЧЕЗ не е начислен акциз.

PPWCalculator

Source: Github Download: Link

← Обратно