Автобиография

Иван Попов

Роден съм на 19.01.1990г. в гр. Пловдив, България.

Завърших висшето си образование, степен бакалавър, в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" през 2013 г. със специалност "Информатика".

Непосредствено след завършването си записах магистърска степен, в същия университет, със специалност "Софтуерни технологии", която също завърших успешно.

От декември 2009г, четири месеца след записването ми в университета, работя в магазин "Метро Пловдив 2", от начало като обикновен сътрудник и впоследствие като продуктов консултант.

Работата ми в магазина ме научи да работя в екип, да работя с клиенти, да си планирам работния ден и приоритизирам задачите си.

През останалото време решавам курсове от Софтуерна академия "Телерик" и "Софтуерен университет", както и мой лични проекти. Част от тях могат да се видят в моя Github акаунт - github.com/ivanpop

Като хоби имам YouTube канал, в който качвам кадри от игри и показвам дългите години придобит опит със снайпера и двуцевката. ;) - unfragablegaming

Целта ми е да работя в IT-сферата и да продължавам да си развивам уменията на програмист.


Образование

2014 - ПУ "Паисий Хилендарски" - Магистър, специалност "Софтуерни технологии".

2013 - ПУ "Паисий Хилендарски" - Бакалавър, специалност "Информатика".

2009 - ПГХТТ - средно образование.

1997 - ОУ "Райна Княгиня" - основно образование.


Трудов опит

01/2015 - Системен администратор в "Община Пловдив".

12/2009 - 07/2014 - Сътрудник и Продуктов консултант в магазин "Метро 2 Пловдив".

11/2012 - 04/2013 - Оператор въвеждане на данни в “Highstyle” Ltd.


Компютърни умения

Езици за програмиране:

C#, C++, Java, JavaScript;

Технологии и стандарти:

ASP.NET Web Forms/MVC, SQL Server;
HTML5, CSS3, jQuery;

Операционни системи:

Административни умения с Windows XP, Vista, 7, 8/8.1;
Linux: Ubuntu дистрибуции, Arch Linux, OpenSUSE;

Програми за разработка:

.NET - MS Visual Studio 2013 for Desktop, MS Visual Studio 2013 for Web, MonoDevelop;
C++ - CodeBlocks, Microsoft Visual Studio 6.0;
Java - Eclipse, NetBeans;
Database - SQL Server Management Studio, phpMyAdmin;
Notepad++;

Други компютърни умения:

Отлични умения с MS Word, Excel, PowerPoint, LibreOffice, OpenOffice;

Обработка на видео, аудио и изображения - Adobe Photoshop, GIMP, Adobe Premiere Pro,
Sony Vegas PRO, Audacity;