MVC Personal Website

MVC (Model-View-Controller) представлява начин за проектиране в програмирането, който разделя приложенията на три основни части - логиката на приложението (Модел), обработване на командите от потребителя (Контролер) и графичният интерфейс (Изглед).
Контролерът приема заявки от потребителя и ги преобразува в команди, които моделът трябва да обработи. Контролерът може да изпраща команди и към изгледа. Моделът е главният компонент от MVC. Той съхранява данните и правилата на приложението. Данните се поискват от контролера, обработват се в модела и се изобразяват в изгледа.
Предимството на този тип шаблон е че трите части могат да бъдат променяни поотделно. Един модел може да използва различни изгледи. Контролерът и изгледът могат да се променят без да се налага промяна в модела. Моделът може да бъде създаден независимо от другите две части.
Друго предимство е че почти цялото приложение се обработва от сървъра. Потребителя вижда само изгледа и изпраща заявки, под формата на линкове и попълнени уеб-форми. Заявките се приемат от контролера на сървъра, обработват се от модела и обновения изглед се изпраща обратно към него.

Реализация

При създаване на нов MVC проект, Visual Studio генерира нов шаблонен уебсайт, който съдържа начална страница, Home, About, Contact страници и функционалност за управление на потребителски акаунти.
Премахнал съм потребителските акаунти, защото няма да са нужни за моите цели.
В навигационното меню съм добавил опция за избиране между български и английски език, както и за увеличаване или намаляване на размера на шрифта.
Началната страница е изчистена и не съдържа слайдове, големи картинки, много скриптове или анимации. Това е с цел бързо първоначално зареждане на сайта и SEO оптимизация.

PageSpeed Insights - Google Developers

MVCSite1


The W3C Markup Validation Service

MVCSite2
← Назад