Converter

Програмата е написана на C# и представлява прост конвертор или преобразувател на мерни единици.Възможните мерни единици могат да се видят на изображението.

Converter

Source: Github Download: Link

← Обратно