C# For Dummies

Глава 1. Въведение в програмирането

1. Запознайте се с Microsoft Visual Studio, Microsoft Developer Network (MSDN) Library Documentation. Инсталирайте

Упътване: Ако разполагате с DreamSpark акаунт или вашето училище или университет предлага безплатен достъп до продуктите на Microsoft, си инсталирайте пълната версия на Microsoft Visual Studio. Ако нямате възможност да работите с пълната версия на Microsoft Visual Studio, можете безплатно да си изтеглите Visual C# Express от сайта на Microsoft, който е напълно безплатен за използване с учебна цел.

Решение: Безплатна версия на Visual Studio може да бъде изтеглена от следния линк: Visual Studio
2. Да се намери описанието на класа System.Console в стандартната .NET API документация (MSDN Library).

Упътване: Може да направите търсене в Google – това добре и често пъти е най-бързият начин да намерим документацията за даден .NET клас.

Решение: Описание за дадения клас може да се намери на следния линк: Console Class
3. Да се намери описанието на метода System.Console.WriteLine() с различните негови възможни параметри в MSDN Library.

Упътване: Използвайте същия подход като в предходната задача.

Решение: Описание за дадения клас може да се намери на следния линк: Console.WriteLine Method
4. Да се компилира и изпълни програма за извеждане на “Hello C#” през командния ред (конзолата) и с помощта на Visual Studio.

Упътване: Създаваме файл с име HelloCSharp.cs, записваме програмата във файла, компилираме HelloCSharp.cs до файл HelloCSharp.exe и накрая изпълняваме HelloCSharp.exe

Решение:
class HelloCSharp
{
    static void Main()
    {
        System.Console.WriteLine("Hello C#!");
    }
}

5. Да се модифицира предходната програма, така че да изписва различно поздравление, например "Добър ден!".

Упътване: Използвайте кода на предходната програма и променете съобщението, което се отпечатва. Ако имате проблеми с кирилицата, сменете т. нар. System Locale с български от прозореца "Region and Language" в контролния панел на Windows.

Решение:
class HelloCSharp
{
    static void Main()
    {
        System.Console.WriteLine("Добър ден");
    }
}

6. Напишете програма, която изписва вашето име и фамилия на конзолата.

Упътване: Потърсете как се използва метода System.Console.Write().

Решение:
class HelloCSharp
{
    static void Main()
    {
        System.Console.WriteLine("Ivan Popov");
    }
}

7. Напишете програма, която извежда на конзолата числата 1, 101, 1001 на нов ред.

Упътване: Използвайте метода System.Console.WriteLine().

Решение:
class HelloCSharp
{
    static void Main()
    {
        System.Console.WriteLine("1");
        System.Console.WriteLine("101");
        System.Console.WriteLine("1001");
    }
}

8. Напишете програма, която извежда на конзолата текущата дата и час.

Упътване: Потърсете какви възможности предлага класа System.Math.

Решение:
class HelloCSharp
{
    static void Main()
    {
        System.Console.WriteLine(System.DateTime.Now);
    }
}

9. Напишете програма, която извежда корен квадратен от числото 12345.

Упътване: Потърсете какви възможности предлага класа System.DateTime.

Решение:
class HelloCSharp
{
    static void Main()
    {
        System.Console.WriteLine(Math.Sqrt(12345));
    }
}

10. Напишете програма, която извежда първите 100 члена на редицата 2, -3, 4, -5, 6, -7, 8.

Упътване: Опитайте се сами да научите от интернет как се ползват цикли в C#.

Решение:
class HelloCSharp
{
    static void Main()
    {
        for (int i = 2; i < 103; i++)
        {
            if (i % 2 == 0) Console.WriteLine(i);
            else Console.Write("-{0}", i);
        }
    }
}

11. Направете програма, която прочита от конзолата вашата възраст и изписва (също на конзолата) каква ще бъде вашата възраст след 10 години.

Упътване: Използвайте методите System.Console.ReadLine() и int.Parse()

Решение:
class HelloCSharp
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Enter your age: ");
        int age = int.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Your age after 10 years will be {0}", age + 10);
    }
}

← Обратно