Проекти

Тук съм показал някои от проектите върху които работя.

C# for Dummies Задачи от книгата за C# на Телерик.
Converter Програма за преобразуване на мерни единици.
Countdown timer & Stopwatch Обратно броене и секундомер.
MVC Personal Website Тук съм описал начина, по който съм направил моят сайт. Използвал съм .NET MVC технологията.
Folder Print Програмата е написана на C# и автоматично принтира документи в определена папка.
PPWCalculator Калкулатор, който изчислява цената на консумираната енергия от трите доставчика на енергия в България.
Ryu: The Big Adventure! 2D Екшън игра написана на Java.